Elkraftgruppen i Norden AB

2017 är det år då vi skall lyfta företaget till en ny nivå.

Vi kommer att fokusera stort på kvalitetssystem, ledningssystem, tillgänglighet och kompetens.

Vi kommer att arbeta med webb, sociala medier för att öka tillgängligheten och närheten mellan oss och våra kunder.

Vi kommer att arbeta med kvalitets- & ledningssystem för att möta dagens och framtiden ökade krav från våra kunder men även för att produktionen skall fortlöpa smidigare och mer kostnadseffektivt.

Och vår kompetensbank kommer att öka med intern utbildning och nyrekrytering för nyckelfunktioner.

Entreprenad

Affärsområde Entreprenad

Entreprenader är vår kärnverksamhet där vi tillsammans med övriga teknikområden lämnar anbud på av Trafikverket offentliga upphandlingar inom järnvägssektorn.

Vi har sedan många år tillbaka skräddarsytt och utvecklat vår verksamhet och förmåga att driva entreprenad med god inblick i flera teknikområden.

Denna inblick är nödvändig för att med god samordning skapa en smidig framdrift mot ett gemensamt mål till en uppsatt deadline.

Kvalitet, service och samarbetsvilja är inte ett krav utan en drivkraft.

Konsulttjänster

Affärsområde Konsulttjänster

Våra konsulttjänster inom byggledning, projektledning och projektering ger oss inblick och förståelse för både beställarens och entreprenörens vardag.

Med denna förståelse och erfarenhet är vi proaktiva och kan förebygga produktionsstörningar vilket ger en smidigare framdrift och ett bättre slutresultat.

Vi gillar att vara spindeln i nätet och har bred kunskap inom hela BEST som låg- & högspänning, tele och signal.

Affärsområde Tillverkning & konstruktion

Affärsområde Tillverkning & konstruktion

Sedan start har vi i egen regi konstruerat och prefabricerat ett antal olika produkter. Vi arbetar både utifrån ett förprojekterat underlag från kund men konstruerar även själva en lösning utifrån kundspecifika önskemål. Tillsammans med projektering, konsulttjänster samt entreprenadsverksamhet kan vi erbjuda kunden en komplett samarbetspartner som är med från konstruktion till driftsatt och färdig anläggning.

Som exempel tillverkar vi RTU/ APDL skåp för Trafikverkets hög- & lågspänningsanläggningar. Vi tillverkar och konstruerar huvudcentraler med omkopplingsautomatik, centraler med belysningsstyrning, nödfrånkopplingsutrustning m.m.

 

 

Våra tjänster

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster inom flera affärsområden.

Inom entreprenader arbetar vi bl.a. inom låg- & mellanspänning, belysning på plattformar och bangårdar, kraftförsörjning samtliga teknikslag, växelvärmeanläggning, fjärrstyrning m.m.

Inom konsulttjänster kan vi erbjuda byggledning, projektledning, projektering, besiktning samt granskning.

Inom tillverkning och konstruktion kan vi bl.a. leverera elcentraler, RTU/ APDL, nödfrånkopplingsutrustning, belysningsstyrning, omkopplingsautomatik, manöver- & larmpaneler m.m.

Växelvärme för järnväg

Växelvärme för järnväg

Växelvärme är ett område som är i ständig förändring.

Dels för att minimera felavhjälpning pga snö och kyla men också för att möta dagens krav på energi-effektivisering.

Vi har sedan många år specialiserat oss på växelvärme montage.

Vi levererar kompletta anläggningar från första element till driftsatt och färdig anläggning.

Erfarenheten att under lång tid arbeta med flera olika typer av växelvärme i flera delar av landet har gett oss förmånen att tillsammans med Trafikverket bidra till fortsatt utveckling av växelvärme på järnväg.

Belysning

Belysning och belysningsstyrning

Bilden föreställer lyftet av en ny gångbro på stationen i Älmhult som förbinder centrums västra och östra delar.

Vi levererade bl.a. belysningsanläggningen där vi arbetade både med plattformsbelysning där vi levererade en armatur från Italienska Iguzzini.

Vi levererade en komplett belysningsanläggning i gångbron och anslutande trapphus och hissar.

Belysningen styrdes till viss del av Dali där vi tillsammans med RGB armaturer kan förändra stämningen med olika färgsättning.

Men vi arbetar även med Dali och LED för att få en modern och energieffektiv anläggning.

Fjärrstyrning

Fjärrstyrning

Fjärrstyrning är egentligen ett affärsområde i sig då vi kan erbjuda allt ifrån konstruktion till driftsatt och färdig anläggning.

Vi har egen drifttagnings besiktningsman och vi arbetar idag åt flera av aktörerna i branschen både som inhyrda konsulter men även som underentreprenör för ett helhetsåtagande.

Då vi projekterar, prefabricerar och besiktar i egen regi kan vi säkerhetsställa funktion, kvaliten och leveranstiden.

Ring oss gärna för en konsultation i frågor gällande fjärrstyrning.

 

Pågående projekt

I skrivande stund har vi flera uppdrag igång parallellt:

  • Vi genomför tillsammans med Infranord AS ett byte av RTU på ett antal befintliga stationer i Norge.
  • För att klara de ökade förfrågningarna på Installation förstärker vi med personal i bl.a. Helsingborg & Malmö.
  • Tillsammans med WSP arbetar vi med projektering fjärrstyrning för deletapper i byggnation av Västlänken i Göteborg.
  • Vi håller på att avsluta pågående entreprenader i bl.a. Älmhult, Öxnered, Teckomatorp-Eslöv och Bohusbanan.
  • Leverans av fjärrstyrningsskåp och driftsättning Skabersjö och Vilhemsborg.
  • m.fl
Pågående projekt

Elkraftgruppen Installation

Affärsområdet Installation har sedan vi lanserade det växt väldigt mycket och kundförfrågningarna har varit större än vi har klarat av att möta.

För att kunna hantera mängden förfrågningar har vi därför flyttat detta affärsområde till ett systerföretag Elkraftgruppen Installation.

Elkraftgruppen Installation har specialiserat sig för installationsarbeten inom industri, automation, ventilation, sjöfart offentliga miljöer bl.a.

Klicka gärna på länken för att läsa mer om vår verksamhet och hitta kontaktuppgifter.

Pågående projekt

Kontakta oss

Ni kan kontakta oss via telefon, mail, post eller via Facebook och Linkedin. Välkomna